Kørelærernes Køretekniske Anlæg i Sorø      Ring til os på telefon : 5783 4989kka@k-k-a.dk
 

Indkaldelse til generalforsamling 2020

Kørelærernes Køretekniske Anlæg Pedersborg A/s indkalder herved i henhold til § 7 i selskabets vedtægter til ordinær generalforsamling i selskabet, der afholdes på Køreteknisk anlæg, Kalundborgvej 84, 4180 Sorø Fredag d. 26. juni kl. 16.00 med følgende dagsorden:

1. Præsentation af den af bestyrelsen valgte dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.

3. Forelæggelse og godkendelse af revideret årsrapport samt årsberetning.

4. Afgørelse om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport og udlodning af udbytte.

5. Godkendelse af bestyrelsens forslag til aktiekurs.

6. Valg af 3 medlemmer til bestyrelsen. På valg er Lars Schødt, Bent Grue og Preben Mortensen der alle genopstiller.

7. Valg af revisor. Bestyrelsen foreslår genvalg af Registreret revisionsanpartsselskab Dansk Revision, Frederikssund, v/revisor Dorte Lodahl Krusaa

8. Eventuelle forslag fra bestyrelse og kapitalejere, herunder forslag til ændring af vedtægter og ejeraftale. Der er ingen indkomne forslag.

9. Eventuelt. 

Er du kørelærer? Brug vores anlæg, opret dig nu og se fordelene.

 

Se mere